flossband

Floss band jest to gumowa taśma, dedykowana dla osób aktywnych fizycznie oraz powracających do sprawności po zabiegach czy urazach. Elastyczna taśma służy do zawijania pospinanych oraz bolesnych grup mięśniowych i stawów. Podczas tego zabiegu owiniętą częścią ciała wykonuje się proste ćwiczenia w możliwie pełnym zakresie ruchu.